Verkkotunnusten sopimusehdot

a. Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät Maijamedia Oy:n yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa Asiakas on tilannut Maijamedia Oy:ltä verkkotunnuksen (eli domainin) rekisteröinnin, siirron, omistajanmuutoksen ja/tai ylläpidon.

b. Verkkotunnuksen määritelmä

Verkkotunnuksella tarkoitetaan internetissä varattavaa domainia (esimerkiksi osoite.fi tai yritys.com), joka on varattu ja/tai tarjottu asiakkaan käyttöön asianmukaiselta rekisterinpitäjältä Maijamedia Oy:n toimesta Asiakkaan toimeksiannon perusteella.

c. Asiakkaan vastuu rekisteröintitoimeksiannosta

Asiakas on vastuussa Maijamedia Oy:lle antamistaan verkkotunnuksia koskevista toimeksiannoista, esimerkiksi rekisteröinti-, uusimis- ja siirtotoimeksiannosta, sekä mahdollisesti näistä toimeksiannoista aiheutuvista korvausvaateista.

Asiakas vakuuttaa täyttävänsä tilaamansa verkkotunnuksen rekisteröintiä ja uusimista koskevat vaatimukset esimerkiksi rekisteröintiin oikeutetun tahon sekä rekisteröitävän nimen oikeellisuuden ja lainmukaisuuden osalta. Näiden vakuutusten vastaisten, hyvän maun vastaisten ja/tai lainvastaisten toimeksiantojen tekeminen on kiellettyä.

Asiakas antaa Maijamedia Oy:lle valtuutuksen hyväksyä verkkotunnuksen rekisteröintiä varten tarpeelliset sopimukset Asiakkaan puolesta.

d. Rekisteröinti- ja/tai ylläpitopalvelu

Tilatessaan Maijamedia Oy:ltä kotisivu- tai webhotellipalvelun tai muun palvelun yhteydessä itselleen uuden verkkotunnuksen, olemassaolevan verkkotunnuksen siirron, olemassaolevan verkkotunnuksen omistajanmuutoksen tai muun vastaavan verkkotunnustuotteen, Asiakkaan katsotaan tilanneen Maijamedia Oy:ltä verkkotunnuksen rekisteröinti- tai siirtopalvelun sekä rekisteröinnin uusintapalvelun siksi ajaksi, kun Asiakkaan verkkotunnuksella on jokin aktiivinen Asiakkaan tilaama palvelu Maijamedia Oy:llä, esimerkiksi kotisivu- tai webhotellipalvelu tai domainin rekisteröinti ja ylläpito.

Rekisteröinnin uusintapalvelun osana Maijamedia Oy yrittää parhaan kykynsä mukaan pitää Asiakkaan verkkotunnuksen rekisteröitynä, jos Asiakas on hoitanut velvollisuutensa Maijamedia Oy:lle, kuten esimerkiksi pitänyt Maijamedia Oy:n tiedossa olevat yhteystiedot ajan tasalla sekä maksanut Maijamedia Oy:ltä saamansa laskut eräpäivään mennessä.

e. Hinnoittelu

Voimassaoleva hinnasto on nähtävillä Maijamedia Oy:n sivuilla www.mediaa.fi. Maijamedia Oy varaa oikeuden tehdä hinnastoonsa muutoksia esimerkiksi silloin, jos rekisterinpitäjien Maijamedia Oy:ltä veloittamat kustannukset muuttuvat. Jos hinnastoissa joidenkin osoitepäätteiden kustannukset nousevat vuoden kuluessa, Maijamedia Oy ilmoittaa siitä Asiakkaalle sähköpostitse.

Mikäli Asiakkaan verkkotunnus on vanhentunut ja Asiakas haluaa palauttaa sen käyttöönsä, Maijamedia Oy:llä on oikeus veloittaa Asiakkaalta toimenpiteestä tuntihinnoitteluun perustuva maksu.

f. Käyttöoikeuden uusiminen

Ellei Asiakas ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut Maijamedia Oy:lle, ettei halua jatkaa käyttöönsä varatun verkkotunnuksen käyttöä, Maijamedia Oy:llä on oikeus uusia verkkotunnus automaattisesti Asiakkaan puolesta ja laskuttaa voimassaolevan hinnastonsa mukainen uusintamaksu Asiakkaalta.

Asiakkaan tulee tehdä kirjallinen irtisanomisilmoitus viimeistään 40 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista, jotta Maijamedia Oy voi taata huomioivansa sen ajoissa.

Jos Asiakas on irtisanonut Maijamedia Oy:ltä verkkotunnukseen liitetyt palvelut, Maijamedia Oy katsoo, että tämä irtisanominen koskee myös verkkotunnuksen uusintapalvelua.

Jos Asiakas haluaa uusia verkkotunnuksen voimassaolon itse ja se on kyseisen verkkotunnuksen osalta mahdollista, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Maijamedia Oy:lle kirjallisesti vähintään 40 päivää ennen rekisteröinnin umpeutumista. Tämän ilmoituksen myötä Maijamedia Oy poistaa verkkotunnuksen omasta automaattisesta uusinta- ja valvontajärjestelmästään eikä enää ole vastuussa verkkotunnuksen toimivuudesta tai voimassaolon jatkumisesta.

Mikäli Maijamedia Oy:stä johtumattomasta syystä, eli esimerkiksi Asiakkaan maksamattomien laskujen tai verkkotunnusten rekisterinpitäjän muuttuvan säännöstön takia Asiakas menettää oikeuden verkkotunnukseen tai sen uusimiseen, ei Maijamedia Oy:llä ole vahingonkorvausvelvollisuutta.