Mentori & Kasvukumppani

Millainen on sinun menestyksesi tulevaisuus? Mitä menestyminen tarkoittaa sinulle? Mentori & Kasvukumppani on toimintaasi tukeva kumppanuus, joka keskittyy kuuntelemiseen, jakamiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen. Olen aidosti kuunteleva mentori, joka ymmärtää monitasoisesti yrittäjien haasteita ja näin tarjoan käytännöllisiä sekä tehokkaita ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin ja haasteisiin. Uskon, että yritystoiminta sekä yrittäjä kehittyy ja kasvaa samanaikaisesti.

Oletko yrittäjä, joka kaipaa mentoria toimivamman yritystoiminnan ja elämän rakentamisessa? Varaa mentorointitapaaminen, joka pohjautuu vuoropuheluun, yhteiseen ideoimiseen ja ymmärrykseen tarpeistasi ja tilanteestasi. Henkilökohtaisen tapaamisen taika piilee yhdessä työskentelyssä, kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä sekä kuuntelemisessa ja aidossa kohtaamisessa.

Mentoroinnin ytimessä ovat vuorovaikutteiset keskustelut, jotka synnyttävät uusia ideoita ja polkuja. Tarjoan turvallisen tilan keskusteluille, jossa voit jakaa ajatuksiasi ja tavoitteitasi, ja yhdessä pyrimme löytämään parhaat tavat edistää elämää ja yritystoimintaa. Olen sitoutunut tukemaan sekä henkilökohtaista että liiketoimintasi menestymistä.

Tavoitteena on toimia tukena yritystoimintasi ja henkilökohtaisen elämäsi välillä. Tiedämme, että toimiva yritystoiminta vaatii hyvinvointia ja tasapainoa myös muussa elämässä. Saat mentorin, työkaluja ja näkökulmia edistääksemme yhdessä liiketoimintaasi ja henkilökohtaista hyvinvointia.

Mentorointi ei välttämättä tarjoa sinulle pelkkää markkinointi- ja medianeuvontaa, vaan käymme keskusteluissamme tarvittaessa läpi sinulle muitakin tärkeitä aiheita. Voimme suunnitella yhtä hyvin markkinoinnin strategiaa, hakukoneoptimointia, sosiaalisen median sisältöä sekä kokonaisvaltaisia muita viestinnän ja median ratkaisuja. Tai sitten voimme kehittää toimintaa monitahoisesti muitakin elämän osa-alueita huomioiden.

Aloitetaan kasvusuunnitelman luominen. Yhdessä voimme löytää ratkaisut erilaisiin haasteisiin matkallasi kohti tavoitteitasi. Huomioitavaa on, että toisaalta tavoitteiden asettaminen saattaa aika ajoin tuntua uuvuttavalta ja jatkuva tavoitteisiin pyrkimisen lopettaminenkin voi olla tavoite, joka antaa tilaa kaikelle uudelle.

Varaa tapaaminen (1 h)

Varaa mentorointitapaaminen (1 h), joka pohjautuu vuoropuheluun, yhteiseen ideoimiseen ja ymmärrykseen tarpeistasi ja tilanteestasi. 

150,00