Logosuunnittelu – Logo yritykselle

Yrityksen logo on olennainen osa sen brändiä ja identiteettiä. Hyvin suunniteltu logo auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan vahvan mielikuvan asiakkaille. Se on ikoni, joka kertoo tarinaa yrityksestäsi ja auttaa sinua erottautumaan muista.

Kiinnostunut lukemaan lisää? Lue artikkelimme logosuunnittelusta täällä. 

Valitse vaihtoehto:

Mikäli haluat logon nopeasti etkä ole valmis yksilölliseen logosuunnitteluun, voit tarkastella logopankkimme valmiita logoja. Valmislogoja voidaan myös edelleenkehittää vastaamaan paremmin tarvettasi. Riittää, että joku logoistamme kutsuu sinua ja näin voimme jatkaa logon edelleenkehittelyä yhdessä haluamaasi suuntaan. Voimme myös näyttää joitakin julkaisemattomia materiaaleja logonarkistoistamme tarpeen mukaan.

2. Henkilökohtainen logosuunnittelu

Jos haluat aloittaa henkilökohtaisen logon suunnitteluprojektin, lue lisää alla tai kysy lisää ottamalla yhteyttä. Logon suunnittelu noudattaa harkittua prosessia alusta loppuun. 5-vaiheisen prosessimme avulla on helppoa aloittaa ja seurata prosessin kulkua. Prosessi vaihtelee projektien välillä ja työhön käytetty aika on vain arvio. Tavallisesti etenemme tunti kerrallaan, jotta lopputulos on ehdottomasti odotuksiesi mukainen, ja että meillä on varmuus odotuksistasi. Joten ei huolta laskutettavista tunneista ja malleista, joita et halua.

1) PERUSTA. Asiakkaat ja kohderyhmä. Millainen yrityksesi on? Kenelle logo suunnitellaan? Ketkä ovat asiakkaasi? Mitä haluat logolla kertoa?

2) ESIMERKIT. Tarkastelemme ​​esimerkkejä, jotka osoittavat haluamaasi suuntaan.

3) SUUNNITTELU. Tämä on vaihe, jossa aloitamme prosessin TAI vaihdamme logosuunnittelun jo alkanutta suuntaa. Saat A4-paperin, joka on täynnä käsin piirrettyjä tai tietokoneella tehtyjä logoesimerkkejä aikaisempien vaiheiden 1-2 perusteella. Voit valita kehitykseen 1-3 kpl tai voimme pysyä tässä vaiheessa suunnitellen enemmän ja jatkaa joko uusilla ideoilla tai siirtyä kehitystyöhön. Tässä vaiheessa tarkastelemme erilaisia rakenteita, mahdollisuuksia, fontteja ja värejä. Arvio 2 tuntia. Suunnittelutyön hinnoittelu ajankohtaisen hinnastomme mukaan.

4) KEHITYS. Jos jokin tai jotkin vaiheen 3 mallit täyttävät odotuksesi, siirrymme eteenpäin logon kehittämiseen. Jaamme mm. ajatuksia siitä, mihin suuntaan logoa kehitetään. Arvio: 2 tuntia.

5) VERSIOT. Saat logon niin monessa versiossa kuin haluat (yleensä noin 3-6 versiota: tulostettava, JPG, PNG, musta ja valkoinen). Olemme valmiita luomaan esimerkiksi erilaisia ​​väriversioita tarpeen mukaan. Arvio: 1 tunti. Saat lopullisen logon/logot sähköpostitse tai CD-levyllä. Logotiedostot lähetetään esimerkiksi liitteenä sähköpostitse tai ladattavina tiedostoina. Valmis logomateriaali on mahdollista toimittaa myös CD/DVD-levyllä (20 €).

Hintaan lisätään alv. 24 %. Katso hinnastomme täällä. Maijamedia pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Esimerkkejä logoista:

Asiakaspalaute

Kaikki tiedämme, että kaunis logo on yritykselle elintärkeä. Oupet ei voisi olla onnellisempi, että olemme saaneet mahdollisuuden työskennellä Maijan kanssa. Maija on porvoolainen lahjakas, työlleen omistautunut logosuunnittelija, jonka työpanos on ollut ja tulee olemaan korvaamatonta Oupetille. Parhaimmat asiat syntyvät mahtavasta yhteistyöstä, kiitos Maija.

– Kejia Jin, Oupet

Asiakastarina

Perustin uuden yrityksen vuonna 2009 ja olin muuttamassa uuteen liiketilaan. Mietin mielessäni myös logoa yritykselleni. Kauneus, puhtaus, terveys, rakkaus, pyhyys ja suomalainen luonto olivat niitä arvoja, joita halusin logonkin edustavan. Mikä ihme kuvaisi näitä asioita? Usein hoitoja tehdessäni katseeni osui aina vanhaan, seinällä olevaan koulutauluun, joka kuvasi suomalaisia vesikasveja. Eräänä päivänä tajusin. Se olisi tietysti lumme! Katseeni oli osunut jatkuvasti kuvaan lumpeenkukasta ja se oikein veti minua puoleensa.

Seuraava kysymys oli, kuka pystyisi piirtämään ja suunnittelemaan logon, jonka kuva oli jo muodostunut mieleeni? Vastaus tulikin kuin tilauksesta, kun huomasin Maijamedian mainoksen. En ollut aiemmin kuullut Maijamediasta, mutta soitin saman tien. Siitä alkoikin Maijan projekti. Maija aloitti logon hahmottelemisen ja sen työstämisen kuvaksi, jaksaen sitkeästi hioa sitä toiveideni mukaan. Lopulta logo olikin valmis. Olin todella tyytyväinen Maijan työhön ja logosta tuli juuri sellainen kuin halusinkin. Logo tuntui ihan loistavan valoa, raikkautta ja hyvää oloa.

Myöhemmin halusin logon myös ihan ”fyysisesti” esille ja päätin ottaa yhteyttä Maria Drockilaan. Kerroin hänelle toiveeni Marius-kynttilästä. Meni muutama päivä ja Maria pyysi minua käymään liikkeessään. Marialla oli kädessään kynttilämalli, joka oli täydellinen Marius-kynttilä. Hän kertoi suunnitelleensa sen muutama vuosi sitten, mutta mallia ei oltu otettu vielä tuotantoon. Ihan kuin se olisi jo ollut odottamassa valmiina. Näin syntyi Luontaiskeskus Mariuksen logo ja kolme M:ää vaikutti vahvasti logon syntymään ja suunnitteluun: Maija, Maria ja Marijo.

Suunnittelun ehdot

Työn tilaaminen
Tilaamalla työn, toimeksiantaja hyväksyy nämä tilaus- ja toimitusehdot.

Toimeksiantaja (Asiakas)
Tekijä (Maijamedia Oy)

Tekijällä on oikeus kieltäytyä tilausten hyväksymisestä ja oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos käytettävässä aineistossa ilmenee pornografista, rasistista, lainvastaista tai muutoin epäilyttävää sisältöä.

Toimeksianto ja maksu:

 • Suunnittelupalvelun tilaaminen merkitsee hyväksyntää näille sopimusehdoille. Myös sähköpostilla tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova.
 • Oletusarvoisesti graafisen suunnittelun osalta laskutetaan 50 % työn alkaessa ja loput 50 % ennen valmiin työn luovuttamista ellei toisin sovita.
 • Laskuehto on 14 päivää netto. Huomautusaika on 7 päivää laskun päiväyksestä.
 • Viivästyskorko määräytyy voimassaolevien lakien mukaisesti.

Toimitus ja vastuu:

 • Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Tekijä ilmoittaa mahdollisista viivästyksistä. Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, toimeksiantajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon.
 • Tekijällä on tarvittaessa oikeus käyttää alihankkijaa tehtävien suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä asiakkaalle.
 • Logomateriaali toimitetaan sähköpostitse, ja CD-levykkeellä toimitus on mahdollista lisämaksusta.

Käyttö- ja omistusoikeudet:

 • Logoa ei saa käyttää ilman tekijän suostumusta muulla tavoin tai ilman tekijän hyväksyntää muutettuna.
 • Toimeksiantajalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa logojen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmansille osapuolille.
 • Toimeksiantaja ei saa ilman tekijän suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin Tekijän esittämiä luonnoksia logosta tai muista suunnittelutöistä. Sähköisesti toimeksiantajalle toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille tai hyödyntää jatkossa millään tavoin.
 • Toimeksiantajan laiminlyödessä maksuun liittyvät velvollisuutensa, tekijä voi pidättyä luovuttamasta suunnitelmia tai muuta hallussaan olevaa aineistoa ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Tekijällä on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus hallussaan olevaan aineistoon.
 • Tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden logon käyttöön sovitulla tavalla täyden korvauksen saatuaan.
 • Tekijä pidättää täyden oikeuden esitellä logoa tai sen luonnoksia työnäytteinään esimerkiksi verkossa, portfolioissa tai sähköisissä työnäytekansioissa.
 • Tekijä säilyttää tekijänoikeudet logoon ja siihen liittyviin suunnitelmiin.

Erimielisyydet ja voimassaolo:

 • Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluin.
 • Sopimus on voimassa toistaiseksi, ja sen voi purkaa kirjallisesti.

Vastuut ja vahingonkorvaus:

Välilliset seurausvahingot, kuten menetetty liikevoitto ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyvät vahingot eivät kuulu sopimuksen perusteella korvausvastuun piiriin. Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopijapuolet eivät saa oikeudettomasti käyttää eivätkä ilmaista tietoonsa saamiaan toisen sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuuksia.

Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen. Mikäli toimeksiantaja loukkaa tekijän luonnollisia tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia logojen käytön välitöntä lopettamista sekä esittää asiakkaalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.