Mitä sisältöä nettisivulle?

Miten saisin laadukasta sisältöä kotisivuille? Miten kotisivujen sisällön suunnittelu tapahtuu tai mitä tarkoitetaan hyvällä kotisivujen sisällöllä? Entä millaisia aiheita kotisivuilla tulisi sitten käsitellä? Sisällön tuotanto ja sisällön suunnittelu ovat aiheita, joita jokaisen yrittäjän kannattaa miettiä omien sivujensa kohdalla.

Monesti ongelma sisällön suunnittelussa on, ettei aiheeseen perehdytä tarpeeksi tai jos perehdytään, on se epäkiinnostavasta näkökulmasta. Kun sisältö on kiinnostavaa, sitä luetaan. Hyvän sisällön merkki ei välttämättä ole se, että sitä on paljon. Harvoin toisaalta myöskään pari lausetta pystyy tyydyttämään tiedonnälkäisen tiedontarpeen – sisältöä tulee tarjota sille, joka sitä kaipaa, mutta sen tulee olla oikeassa paikassa ja järjestyksessä.

Kotisivujen sisällönsuunnitteluun helppo ohjenuora seuraa melko ilmiselvää ajattelumallia asiakkaan näkökulmasta. Kaikkia edellisiä kysymyksiä käymme läpi muun muassa kattavassa Tehosisällön suunnittelu -lisäosassa, joka sisältyy Yhden sivun ihme -kotisivupalveluun. Tehosisällön suunnittelussa pureudutaan kysymyksiin, joihin jokaisen yrittäjän tulisi pureutua nettisivuja suunnitellessaan.

Kotisivujen sisällön rakennetta on hyvä pohtia jo ennen tilausta, kuten esimerkiksi, että montako sisältölaatikkoa halutaan? Sisältölaatikoita Yhden sivun ihme® tarjoilee kahdenlaisia ja niitä voidaan lisätä lähes rajattomasti. On hyvä suunnitella selkeä jaottelu tuotteille sekä palveluille ja laittaa jokainen aihe omaan sisältölaatikkoonsa.

Sisältölaatikkovaihtoehdot Yhden sivun ihme -sivuun

  • Kuva + teksti -laatikko: n. 280 merkkiä
  • Iso tekstilaatikko: n. 700 merkkiä

Jos tekstiä on vähän, silloin kuva + teksti -laatikko on hyvä valinta. Jos tekstiä on enemmän, silloin iso tekstilaatikko (eli ilman kuvaa) on parempi vaihtoehto. Sisältölaatikoita voidaan lisätä siis lähes rajattomasti ja ne sommitellaan sivulle hankkimiesi lisäosien kanssa yhdeksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Sisältölaatikoita suositellaan olevan vähintään 3, mutta mieluiten useampi. Optimimäärä laatikoille on noin 6-16 kpl riippuen laatikoiden koosta ja kokonaisuudesta. Tehosisällön suunnittelu-lisäosassa käymme läpi nettisuunnittelun kulmakivet tehokkaan markkinoinnin näkökulmasta. Tämä on kaikkein tehokkain tapa tarjoilla jotakin, josta asiakkaat pitävät.

HUOM. Leveää sisältölaatikkoa käytetään vain Facebook-seinän ja kuvaesityksen esittelyssä suuremmilla näytöillä. Leveät kuvalaatikot pienenevät mobiilikoossa.