Logoanalyysi

Logoanalyysissä tarkastellaan ja annetaan kattava arvio yrityksen nykyisestä logosta. Selvitämme logoon liittyvät vahvuudet ja mahdolliset parannusmahdollisuudet, jotta yritys voi päivittää, uudistaa tai optimoida brändinsä visuaalisen tunnuksen. Logoanalyysi on kriittinen osa brändin kehitysprosessia, koska logo on usein asiakkaiden ensimmäinen kosketuspinta yritykseen. Tämän takia logon pitäisi välittää oikeaa viestiä.

350,00 

Kiitos, että tuet paikallista yrittäjyyttä!
 • Henkilökohtaisuus
 • Luotettavuus
 • Turvallisuus

Logoanalyysi on ensimmäinen askel laajemmassa brändin kehitysprosessissa, ja sen tavoitteena on auttaa yritystäsi tekemään tietoon perustuvia päätöksiä logon suhteen. Analyysi tarjoaa selkeän perustan logon uudistamiselle tai parantamiselle, jotta se vastaisi paremmin brändin tavoitteita ja kohdeyleisön odotuksia.

Palveluun sisältyy:

 

 1. Nykyisen logon arviointi:
  Perusteellinen arviointi nykyisestä logosta. Sisältää tarkastelun ulkoasusta, fonteista, väreistä, skaalautuvuudesta ja mahdollisista ongelmista, kuten huonosta lukukelpoisuudesta.
 2. Kilpailija-analyysi:
  Vertaillaan asiakkaan logoa muiden toimijoiden logoihin. Tavoitteena selvittää, miten logo sijoittuu kilpailijoiden logojen rinnalla ja tarjota mahdollisuuksia erottua joukosta.
 3. Tavoitteiden määrittäminen:
  Keskustellaan brändin tavoitteista ja kohderyhmästä. Tämä auttaa määrittelemään, millaisia viestejä logon tulisi välittää.
 4. Logoviestin analysointi:
  Tarkastellaan, kuinka hyvin logo välittää yrityksen arvot, identiteetin ja persoonallisuuden. Tehdään arviointi siitä, miten logo vaikuttaa katsojiin.
 5. Ehdotukset ja suositukset:
  Logoanalyysin perusteella laaditaan kattava raportti, joka sisältää ehdotuksia ja suosituksia. Näitä voivat olla logon uudistaminen, värimuutokset, fontin vaihto ja skaalautuvuuden parantaminen.