Kuinka kauan esitteen tekeminen vie aikaa?

Tähän ei ole yhtä ainoaa vastausta. Se, kauanko 6-osaisen suunnittelupaketin toteutus ja loppuunsaattaminen vie aikaa kokonaisuudessaan, riippuu osaamisesta, elämäntilanteesta, innokkuudesta, oman ajankäytön tehokkuudesta, kiinnostuksesta, keskittymiskyvystä, oppimishalusta… monesta asiasta.

Pakettia voidaan käydä läpi omassa tahdissa ja valita joko nopea tai syvällisempi tapa. Asioiden opetteluun ja omaksumiseen sekä ideointiin saa halutessaan kulumaan aikaa, koska suunnittelussa sukellamme pintaa syvemmälle ja tuotamme kokonaisvaltaisen suunnittelukokemuksen. Varovainen arviomme on, että muutama tunti viikottain tuottaa tulosta jo parissa viikossa edellyttäen, että oppimiseen halutaan käyttää aikaa tehokkaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Emme suosittele suunnittelupakettia käytettäväksi vain pika-avuksi vaan suosittelemme syventymään sen tarjoamaan informaatioon. Parhaimmillaan suunnittelu on tuonut tullessaan paljon ideoita ja työkaluja yritystoiminnan kehittämiseksi myös muuten kuin vain esitesuunnittelussa.

Juhlapyhät on mennyt puurtaessa, mutta ei haittaa, kun lopputulos on niin mahtava! Paketin toteutus ei omalta osaltani osunut täysin oikeaan ajankohtaan, kun teen kahta työtä, n. 14 tuntia päivässä ja lisäksi toimitilan muutto vaati remppa- ja sisustussuunnittelua.

Paketti säästää aikaa kuitenkin jatkossa, kun ensimmäisen esitteen kanssa raakamateriaalia on jo paljon valmiina ja sitä voidaan käyttää hyödyksi. Ensimmäisen esitteen kanssa kuluu reilummin aikaa sisällön suunnitteluun ja teknisiin asioihin.