Hankin esitepaketin yhteisöön tai yhdessä jonkun kanssa

Mikäli tuote hankitaan eri tekijöille esimerkiksi yhteisöissä tai yrityksissä, lisenssi tulee hankkia jokaiselle käyttäjälle erikseen (1 tuote/tekijä). Tuotteita tulee tilata yhtä monta, kuin sillä on käyttäjiä.

Olemme tehneet lukuisia työtunteja tuotteen eteen ja mielestämme tämä on reilua. Paketti on henkilökohtainen hankinta. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei kaupalliseen käyttöön.

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää, myydä, alilisensioida tai luovuttaa tuotteen käyttöoikeutta, tuotetta tai tuotteen osia kenellekään kolmannelle osapuolelle ilman Maijamedian suostumusta. Tilaaja ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, julkaista, ladata, lähettää, välittää, kääntää, myydä, luoda johdannaisia töitä, hyödyntää tai levittää oppaan tietoa missään muodossa (myöskään sähköpostitse tai muiden sähköisten välineiden avulla). Tilaaja saa kuitenkin: ladata ja/tai tulostaa yhden kopion yksittäisiä sivuja omaan, ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeustiedot säilytetään paikoillaan.