Brändikonsultointi ja tarinankerronta

Yrityksen brändi on kokonaisuus, joka määrittää, kuinka yritys nähdään markkinoilla. Vahva brändi erottuu kilpailijoista ja rakentaa asiakkaiden luottamusta. Yrityksen brändin rakentaminen on prosessi, jossa määritellään brändin ydinviesti, arvot ja visuaalinen identiteetti. Tämä auttaa erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan asiakkaita.

Lähestymistapamme brändikonsultointiin ja tarinankerrontaan on käytännönläheinen, holistinen ja ehdottoman asiakaslähtöinen. Ymmärrämme, että jokainen yritys ja sen asiakkaat ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia.

Yrityksen brändäys kattaa kaikki toimenpiteet, jotka vahvistavat brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta markkinoilla. Se voi sisältää logon suunnittelun ja kehityksen, markkinointikampanjat ja tarinankerronnan. Brändi yritysmarkkinoinnissa on tärkeä tekijä auttamaan yritystä erottumaan ja houkuttelemaan asiakkaita. Vahva brändi rakentaa luottamusta ja parantaa yrityksen markkina-asemaa.

Hyödyt:

 • Erottuminen:
  • Uniikin bränditarinan avulla yritys erottuu ja rakentaa vahvempaa jalansijaa.
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen:
  • Yhtenäinen ja inspiroiva brändiviesti luo positiivisia asiakaskokemuksia ja sitouttaa asiakkaita.
 • Vahva brändi:
  • Johdonmukainen ja strategisesti suunniteltu brändi kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja luotettavuutta markkinoilla.

Brändin rakentaminen

Brändin rakentaminen on strateginen prosessi, jossa määritellään brändin ydinviesti ja visuaalinen identiteetti. Tämä luo vahvan perustan yrityksen markkinoinnille ja asiakasviestinnälle. Brändin ydin on yrityksen arvojen, vision ja mission kiteytys. Se määrittää, kuinka yritys nähdään markkinoilla ja kuinka se kommunikoi asiakkaidensa kanssa.

Brandin rakennus on prosessi, jossa kehitetään yrityksen visuaalinen ilme, viestintästrategia ja markkinointikampanjat. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja vetoava brändi.

Brändin rakentamisen osa-alueet kattavat strategian, visuaalisen identiteetin, viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Näiden osa-alueiden yhtenäisyys luo vahvan ja johdonmukaisen brändin. Brändin rakentamisen vaiheet sisältävät siis brändistrategian kehittämisen, visuaalisen identiteetin suunnittelun ja viestinnän toteutuksen. Jokainen vaihe on tärkeä brändin vahvistamisessa.

Brändiuudistus

Brändiuudistus on kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa brändin visuaalisen ilmeen, viestinnän ja markkinointistrategian päivityksen. Se auttaa yritystä säilyttämään kilpailuetunsa. Koska arvostamme historiaa ja yrityksen kaikkea hyvää jo aikaansaamaa, näkyy tämä täten myös brändinuudistuksessa – jos niin halutaan. Brändin uudistaminen on prosessi, jossa päivitetään brändin ilme ja viestit vastaamaan nykyisiä markkinatrendejä ja asiakastarpeita. Tämä auttaa yritystä pysymään relevanttina ja kilpailukykyisenä.

Brändin kehittäminen on jatkuvaa parantamista ja optimointia, jotta brändi pysyy ajankohtaisena ja kilpailukykyisenä. Tämä kattaa visuaalisen ilmeen, viestinnän ja asiakaskokemuksen.

Yrityksen brändin luominen

Yrityksen brändin luominen on prosessi, jossa kehitetään yrityksen ainutlaatuinen identiteetti ja viestintästrategia. Tämä auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan asiakkaita. Brändin luominen on prosessi, jossa kehitetään yrityksen visuaalinen ilme, viestintästrategia ja markkinointikampanjat. Tavoitteena on luoda yhtenäinen ja vetoava brändi.

Brändi-identiteetin rakentaminen

Brändi-identiteetin rakentaminen sisältää visuaalisen ilmeen, viestinnän ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Yhtenäinen identiteetti vahvistaa brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Oman brändin luominen

Oman brändin luominen on prosessi, jossa kehitetään yritykselle oma ainutlaatuinen identiteetti ja viestintästrategia. Tämä auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan asiakkaita.

Brändikonsultointi ja tarinankerronta

Keskitymme yritysbrändin kehittämiseen ja vahvistamiseen tarinankerronnan avulla. Yhdistämme strategisen ajattelun ja luovan tarinankerronnan, jotta yrityksen arvo, visio ja missio saadaan välittymään kohdeyleisölle. Tavoitteena on luoda yhtenäinen brändiviesti, joka resonoi asiakkaiden kanssa ja erottaa yrityksen kilpailijoista.

Palvelun keskeiset osa-alueet voivat olla esimerkiksi:

 1. Brändistrategian kehittäminen:
  • Analyysi nykyisestä brändistä, markkina-asemasta ja kilpailutilanteesta.
  • Määritellään brändin ydinviesti, arvot ja tavoitteet.
 2. Tarinankerronta:
  • Luodaan yrityksen mukaisia kiehtovia ja inspiroivia tarinoita, jotka kuvastavat brändin ydintä ja puhuttelevat kohdeyleisöä.
  • Tarinoiden integrointimahdollisuus kaikkiin markkinointimateriaaleihin, verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan.
 3. Visuaalinen identiteetti:
  • Brändin visuaalisten elementtien, kuten logon, väripalettien ja typografian suunnittelu tai yhdenmukaistaminen.
  • Visuaalisten tarinoiden ja grafiikoiden luominen tukemaan brändiviestiä.
 4. Sisällöntuotanto:
  • Laadukkaan ja yhtenäisen sisällön luominen eri kanaviin, kuten blogit, uutiskirjeet ja videot.
  • SEO-optimoidut sisällöt, jotka parantavat brändin näkyvyyttä hakukoneissa.
 5. Brändin aktivointi ja kampanjat:
  • Brändin elävöittäminen kampanjoiden ja tapahtumien avulla.
  • Mittaaminen ja analysointi, kuinka brändi resonoi yleisön kanssa + kampanjoiden tehokkuus.

Esimerkki palveluprosessista

 1. Aloituspalaveri ja tavoitemäärittely:
  • Yhteistyön aloituspalaveri, jossa määritellään brändikonsultoinnin ja tarinankerronnan tavoitteet.
 2. Tutkimus ja analyysi:
  • Tutkimus yrityksen nykyisestä brändistä, kilpailijoista ja kohdeyleisöstä.
  • SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat).
 3. Strategian suunnittelu:
  • Brändistrategian kehittäminen, johon sisältyy ydinviestin määrittely ja brändin arvot.
  • Tarinankerrontasuunnitelman luominen, joka integroi visuaalisen ja sanallisen viestinnän.
 4. Toteutus:
  • Visuaalisen identiteetin ja markkinointimateriaalien suunnittelu tai tarkastelu.
  • Tarinoiden ja sisältöjen luominen eri kanaviin.
 5. Seuranta ja optimointi:
  • Brändin ja kampanjoiden suorituskyvyn mittaaminen ja analysointi.
  • Jatkuva optimointi ja parannusehdotusten tekeminen brändin vahvistamiseksi.

Heräsikö kysymyksiä?

Jos haluat lisätietoja tai aloittaa brändikonsultoinnin kanssamme, ota yhteyttä. Luodaan yhdessä vaikuttavaa brändiä!